Coachingowy Styl Zarządzania

O tym, że zasoby ludzkie są najważniejszym zasobem każdej organizacji nie trzeba nikogo przekonywać. Jedynie w pełnii zadowoleni ze swojej pracy ludzie są zdolni do poświęceń i właśnie dlatego osiągają sukcesy, co z kolei wpływa na konkurencyjność firmy na rynku. Wprowadzenie innowacji często wiąże się z oporem pracowników wynikającym z ich niechęci wobec zmian lub niewiedzy. Odpowiednie zarządzanie pracownikami wynika z posiadania odpowiedniej jakości potencjału intelektualnego tych osób (rozumianego zwykle jako kompetencje zawodowe i niezawodowe) oraz wymaga tego aby zespoły były otwarte na zmiany. Zmiana ma stanowić wyzwanie a nie zagrożenie. Zastosowanie tutaj znajduje wdrożenie CSZ – Coachingowego Stylu Zarządzania – opartego na mentoringu i coachingu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *