Coaching & szkolenia

Dlaczego #coaching jest istotny dla Ciebie oraz twojej firmy?

Rozwój przedsiębiorstw jest w dużej mierze uzależniony od dostępu na rynku do wykwalifikowanej kadry. Szkolenia pomagają managerom ogarnąć w krótszym czasie znacznie większą część organizacji, natomiast coaching wzmacnia te wysiłki uzupełniająco. Połączenie dwóch narzędzi doskonalenia – szkolenia oraz coaching – może przynieść zupełnie nieoczekiwane rezultaty twojej pracy.

Znamienne tutaj jest takie zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie, aby kadra miała możliwość rozwoju, dokształcania się i nabywania nowych umiejętności, dzięki czemu budować będzie wartość dodaną organizacji. Kompetencje pracowników w postaci wiedzy, umiejętności i postawy są najważniejszą cechą kapitału ludzkiego w firmie. Korzyści, które w ten sposób zyskuje firma to: poprawa wydajności organizacyjnej (operacyjnej), wzrost efektywności biznesowej, wykorzystanie okazji rynkowych i eliminowanie zagrożeń biznesowych.

Coaching grupowy daje wzrost efektywności pracy. Umożliwia uczestnikom ciągłe dokształcanie, doskonalenie umiejętności przy jednoczesnym zaangażowaniu pracowników. Dodatkowo coaching zespołowy zwiększa integrację pracowników, wpływa na spójność oraz sprzyja rozwojowi osób w nim uczestniczących.

Coaching personalny jest ukierunkowany na rozwój wiedzy i umiejętności osoby coachowanej. Jeżeli jesteś osobą, która od życia i od siebie oczekuje większych efektów niż wcześniej to pomyśl o sobie już dzisiaj i zastanów w jakich obszarach chciałbyś się doskonalić / rozwijać.

Usługa coachingowa zazwyczaj jest świadczona w dwóch rodzajach: (1) coaching personalny oraz (2) coaching biznesowy. Ten drugi rodzaj coachingu może przybrać postać:  (a) indywidualną (1 Coach oraz 1 Klient) lub (b) grupową (1 Coach oraz kilku słuchaczy).

Jeżeli jesteś managerem – przedsiębiorcą, zatrudniasz pracowników ani jesteś managerem etc zwróć proszę uwagę, że w ostatnim czasie zarówno pracujący jak i pracodawcy dostrzegają potrzebę doskonalenia pracy poprzez udział w szkoleniach i innych formach podnoszenia kompetencji/umiejętności zawodowych. Stwarza to doskonałą okazję aby jednoosobowa firma mogła dostrzec do klientów którzy cenią sobie dobrze wykonaną usługę, tanim kosztem i przy minimum formalności.

Dlaczego temat #szkolenia jest ważny dla mnie ?

Nawiązując do teorii „Long Life Learning” (uczenie się przez całe życie) oraz japońskiej filozofii samodoskonalenia „kaizen” przystaję na stanowisku, że nasz rozwój, edukacja i doskonalenie nie kończy się z chwilą uzyskania dyplomu szkoły średniej / podstawowej czy studiów wyższych. Każdy człowiek jest istotą myślącą i uczy się przez całe swoje życie niezależnie od wieku w jakim się znajduje.

Tematyka usług szkoleniowych wygląda następująco:

  • Asertywność w pracy i w życiu osobistym;
  • Wizerunek biznesowy;
  • Komunikacja interpersonalna;
  • Motywowanie pracowników;
  • Prowadzenie negocjacji handlowych;
  • Skuteczne zarządzanie zespołami;
  • Stres w organizacji;>
  • Wprowadzenie zmian w organizacji;
  • Wystąpienia publiczne;
  • Zachowania mobbingowe i antymobingowe.

Centrum Szkoleniowe Humanista

Wyznaję zasadę „modelu kapitału ludzkiego” – stanowiącą, że ludzie nie są idealni, ale spełniając potrzebę samorealizacji są skłonni do nauki i samodoskonalenia.

Centrum Szkoleniowe Humanista czyli COACHING – SZKOLENIA & Humanae vitae (życie ludzkie)

Główną misją przedsięwzięcia jest pomaganie innym ludziom w ich aktywnym rozwoju. Przez „rozwój” rozumiem tutaj zdobywanie wiedzy, nabywanie nowych kompetencji czy umiejętności a przede wszystkim samorozwój własny poprzez lepsze poznanie samego siebie, odkrywanie życiowych obszarów problemowych oraz skuteczne ich rozwiązywanie.

Centrum Szkoleniowe Humanista to projekt dla tych, którzy pragną od siebie i od życia więcej, a przy tym kładą nacisk na rozwój osobisty.

Pierwsze spotkanie służy też lepszemu poznaniu się wzajemnie, określeniu potrzeb klienta oraz wyborowi właściwej ścieżki rozwoju. Ustalane są wówczas szczegółowe warunki współpracy – cele jakie będą osiągane, częstotliwość spotkań, harmonogram spotkań, lokalizacja spotkań oraz cennik wykonania usługi szkoleniowej/coachingu.