Znajdź swoją drogę…

Moja przygoda z tematyką „rozwoju osobistego” zaczęła się  ponad 10 lat temu – od tego przeczytałem w jednym z artykułów sportowych że każdy sportowiec jest w stanie pokonywać słabości, lęki, sięgać wyżej jeśli tylko pokona swój wewnętrzny opór i strach przed zmianą.

I podobnie jak wcześniej moja chęć „sięgnięcia wyżej niż rozum sięga” była silniejsza ode mnie, gdyż byłem u progu kariery zawodowej ale mając sposobność skorzystałem z okazji aby zbadać naukowo temat „coachingu” w ramach studiów podyplomowych „Coaching jako efektywne wsparcie procesów zarządzania”.

Moja konsekwencja, doświadczenie zawodowe, uczestnictwo w różnych dodatkowych formach doskonalenia – były na tyle przekonywujące że niebawem powierzono mi debiutanckie prowadzenie cyklu zajęć z zakresu „Treningu umiejętności społecznych” dla kilku grup słuchaczy jednej ze szkoły policealnej. Przekazałem wiedzę teoretyczną popartą ćwiczeniami zespołowymi, case’ami oraz warsztatami praktycznymi dla ponad 150 słuchaczy. To było niesamowitym wyzwaniem ale jednocześnie kontakt z ludźmi młodymi, nauczania, interakcja dawały mi dużo satysfakcji i zadowolenia.

Jednocześnie uczestniczyłem w sesjach coachigowych – pomagałem w ramach biznesowego coachingu oraz life-coachingu dokonywać rewolucyjnych zmian lub po prostu nieszablonowo rozwiązywać problem metodami, które wcześniej nie były brane pod uwagę przez osoby coachowane.

Znajdź swoją drogę – znajdź swojego coacha !

Od ponad ośmiu lat intensywnie biorę udział w szkoleniach oraz interesuje się coachingiem. Wielokrotnie już spotkałem się z różnymi definicjami tego pojęcia. Przeciwnicy coachów uważają, że coaching jest przereklamowany, nieskuteczny, nieautentyczny. Ja mam nieco inne podejście – COACHING postrzegam jako naturalne pomaganie, wprowadzanie korzystnych zmian w życiu oraz inwestycję we własny rozwój.

Moim mottem życiowym jest znane hasło „Impossible is nothing” – wierzę że nie ma rzeczy niemożliwych w życiu – wszystkie nasze działania mają źródło w naszej motywacji. Każdy ma zmiany swój czas tutaj na ziemi – należy go wykorzystać najlepiej jak tylko potrafimy.

Nigdy nie jest za późno na zmiany 😉